Центр поддержки

Расширенный поиск

Windows 10 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 2.1.0623 26,73 MB KXPSDrv_2.1.062...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows 8 / 8.1 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 2.1.0623 26,73 MB KXPSDrv_2.1.062...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows 7 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows Vista (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows XP (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows Server 2016

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 2.1.0623 26,73 MB KXPSDrv_2.1.062...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip

Windows Server 2012 / 2012R2

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 2.1.0623 26,73 MB KXPSDrv_2.1.062...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows Server 2008 R2 64-bit

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN/WIA) 2.0.8307 / 2.2.2308 20,98 MB Scanner_2.x.x_T...002i_x052ci.zip
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows Server 2008 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
KX driver (certified and signed by Microsoft) 7.2.0929 64,72 MB KXDrv_7.2.0929_...002i_x052ci.zip
FAX driver 6.3.2922 43,36 MB FAX_6.3.2922_TA...002i_x052ci.zip
Classic printer driver PCL / KPDL (certified by Kyocera) 1.3 / 8.1112 1,64 MB ClassicDrv_TASK...002i_x052ci.zip
TWAIN scanner driver 2.0.8106 19,32 MB TWAINScannerDri...r_v2.0.8106.zip
KX XPS driver (certified and signed by Microsoft) 1.6.1723 25,77 MB KXPSDrv_1.6.172...7052_8052ci.zip
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Windows Server 2003 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
FAX driver 4.0.3929 17,26 MB FAXDriver_TASKa...7052_8052ci.zip
Scanner driver (TWAIN / WIA) 2.0.6512 / 2.2.0708 20,76 MB Scanner_TASKalf...7052_8052ci.zip

Mac

Описание Версия Размер файла Файл Инфо

OS X 10.8 and newer

5.0a 2019.11.27 52,24 MB MacPhase50A_2019.11.27.zip

Linux

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Linux printer driver 8.7103 2,26 MB Linux_8.7103_TA...002i_x052ci.zip
Linux UPD driver with extended feature support 7.0 323,10 MB KyoceraLinux-Ph...-2019.11.15.zip

Руководства оператора

Наименование Размер файла Файл

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   Mai.2018

33,65 MB TASKalfa9002i_RU.pdf
FIRST STEPS - QUICK GUIDE 7,88 MB QG_TASKalfa_700...2i_Rev.1_AR.pdf
Safety Guide 1,90 MB SG_TASKalfa_9002i_Series.pdf

Утилиты

Наименование Версия Размер файла Файл Info
NetViewer 5.6.1215.2 129,62 MB NetViewer_TASKa...002i_x052ci.zip  

PCL Barcode Flash 3.04.3 Type D / E

Update 3.04.3 Type D / E (SD-Card) 1,06 MB PCL-Barcode_Fla...-3_Type_D-E.zip
Scroll to top