Центр поддержки

Расширенный поиск

Windows 10 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip

Windows 8 / 8.1 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows 7 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows Vista (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows XP (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip

Windows Server 2012 / 2012R2

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows Server 2008 R2 64-bit

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows Server 2008 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip
GX-XPS driver (certified and signed by Microsoft) 3.0.2621 18,10 MB G-XPS_5.2.2621_...220_132xMFP.zip

Windows Server 2003 (32 & 64 bit)

Описание Версия Размер файла Файл Инфо
Scanner driver (TWAIN / WIA) 1.4.27.13 / 1.4.2611 4,34 MB ScannerDRV_1.4....220_132xMFP.zip
FAX driver 3.5.2601 10,66 MB FAXDRV_3.5.2601...220_132xMFP.zip
GX driver (certified and signed by Microsoft) 5.2.2621 16,91 MB GX_5.2.2621_FS-...220_132xMFP.zip

Руководства оператора

Наименование Размер файла Файл
Quick Installation Guide (MUL) 5,73 MB FS-1025MFP_FS-1...P_QIG_(MUL).pdf
Руководство по эксплуатации (RU) 5,45 MB FS-1020MFP_FS-1220MFP_RU.pdf

Листовки

Наименование Размер файла Файл
2,30 MB FS1020_DS (1).pdf
Scroll to top